Ribolovne dozvole

Ribolov u našoj ribolovnoj zoni moguć je jedino uz važeću ribičku dozvolu. Više o ribičkim dozvolama saznajte ovdje.

Ribe u našoj ribolovnoj zoni

Šaran

Šaran (Cyprinus carpio) riba je iz porodice Cyprinidae. Ima produljeno, debelo tijelo potpuno prekriveno ljuskama....
Pročitaj više "Šaran"

Štuka

Štuka (Esox lucius) je riba iz porodice Esocidae. Ima vretenasto tijelo i veliki je grabežljivac....
Pročitaj više "Štuka"

Som

Som (Silurus glanis) je riba iz porodice Siluridae. Ima izduženo tijelo, široko i zdepasto na...
Pročitaj više "Som"

Smuđ

Smuđ (Sander lucioperca; sinonim: Stizostedion lucioperca) je riba iz porodice Percidae. Vitko tijelo mu je...
Pročitaj više "Smuđ"

Redovna Skupština SRD Štuka Strmec održati će se 4.1.2024. godine s početkom u 19.30 sati na lokaciji Društveni dom Strmec, V.Nazora 13, Strmec, 1 kat (prostor DVD-a). Na Skupštinu obavezno donijeti obrazac popisa ulova i predati kod prijave dolaska. Bistro !

Projekt uređenja jezera br.2 SRD Štuka Strmec

Tijekom 2023 godine SRD Štuka Strmec je izvela radove na jezeru br.2 kao pripremu za daljnji projekt izmuljivanja jezera i u cijelosti privođenja svrsi istoga. Aktivnosti oko provedbe projekta sufinancirala je Zagrebačka županija sa iznosom od 5.070,00 Eura iz Javnog natječaja za poticanje razvoja ribarstva u Zagrebačkoj županiji. U sklopu …

Fotonaponski sustav – sufinancirano sredstvima Zagrebačke županije

Krajem 2023 godine SRD Štuka Strmec je izvela instalaciju fotonaponskog sustava na ribolovnom objektu čime je nakon gotovo 30 godina na ribičkom objektu dobivena električna energija koja se prije dobivala povremeno uz upotrebu dizel agregata. Aktivnosti oko provedbe projekta sufinancirala je Zagrebačka županija sa iznosom od 2.000,00 Eura iz javnog …

Projekt nabave Solarnog sustava (fotonaponskog izvora energije) za Ribički dom SRD Štuka Strmec

Kroz javni natječaj za financiranje projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini Zagrebačka županija nas je poduprla sa iznosom od 15.000,00 Kn za provedbu projekta nabavke solarnog sustava – fotonaponskog izvora el.energije za ribički dom SRD Štuka Strmec. Pomoću vlastitih sredstava, sufinanciranih …

Projekt uređenja obale i korita jezera br.1, te sanacije natjecateljske staze na jezeru br. 1 – SRD Štuka Strmec

Kroz potporu Zagrebačke županije za poticanje razvoja ribarstva u 2022 godini proveli smo projekt uređenja obale i korita jezera br.1, te sanacije natjecateljske staze na jezeru br. 1 – SRD Štuka Strmec. Zagrebačka županija je sufinancirala navedeni projekt u iznosu od 30.000,00 Kn , a kroz provedene radove sanirali smo …