SRD Štuka Strmec

Ribolovna zona

Naša Ribolovna zona Strmec broji 22 veća i manja jezera i desne obale rijeke Save u dužini od četiri i pol kilometara, od skele u mjestu Medsave do Podsusedskog mosta.

Ovo je službena detaljna karta Ribolovne zone našeg Ribičkog društva na kojoj se vidi položaj i raspored svih jezera i riječne obale. 

Na našim jezerima možete uloviti ciprinidne vrste:

  • šaran,
  • amur,
  • štuka,
  • deverika,
  • babuška

dok na rijeci Savi možete uloviti i:

  • mrenu,
  • štupsera,
  • klena,
  • soma