Zabrana ribolova

Zabrana ribolova

Svim pratiteljima: ispravak teksta od 21.03.2020 godine krizni stožer GSVN uz suradnju s PU Samobor do daljnjega zabranjuju ribolov pa tako i na ribolovnoj zoni SRD Štuka Strmec,
Treba glasiti:Po usmenoj zapovijedi kriznog stožera GSVN i sportske zajednice GSVN te naputku PU Samobor i odluci stožera civilne zaštite RH o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i javnim površinama.Upravni odbor SRD “Štuka” Strmec je stavio zabranu ribolova i zadržavanja kao jedino sredstvo kojim raspolaže u borbi protiv širenja korona virusa ,smanjenjem broja angažiranog osoblja SRD “Štuka”Strmec na terenu od kojeg je dio rizična skupina i kontakata pri kontroli ribolova s ribolovcima.
Ja kao autor teksta se ispričavam zbog nejasne i netočne poruke koju sam napisao u žurbi. Zamolio sam za razumijevanje u kriznoj situaciji ali očito sam pogriješio.